TrapsgeWijs naar resultaat

De winst is het gemakkelijker behalen van bedrijfsresultaat, door de koppeling van focus op bedrijfsdoelstellingen aan gepassioneerd persoonlijk ondernemerschap van de teamleden. Passie + Focus = Resultaat!

Innovatief HR management

Hoe? Door een gedegen basis van vertrouwen en openheid te integreren in de organisatie door:
 • De ‘knoppen’ van medewerkers richting gepassioneerde actie zichtbaar te maken door een Me.meting [midotmeting].


  Me.meting
  Ik gebruik bij voorkeur een Me.meting en de Me.rapportage als startpunt voor bewustwording. Een Me.meting [miedotmeting] is een persoonlijkheidsanalyse die -op basis van een onderbewuste keuze van 8 archetypische beelden- zicht geeft op talenten, ook als deze nog niet zijn ontwikkeld. Juist deze talenten zijn gemakkelijk te ontwikkelen en geven energie telkens als ze worden ingezet. Daarnaast geeft een me.meting inzicht in schaduwgedrag, het gedrag dat mensen zich eigen maken als ze vanuit disbalans functioneren. Dit is het gebied waar men vaak onbewust energie verliest en waar blokkades met jezelf en anderen ontstaan.

  Verdere informatie over de metingen is ook te vinden op de website van de ontwikkelaars van de Me.meting Peter van Nieuwburg en Heleen Eliëns www.thetruetalentteam.nl.

 • Een innovatief HR beleid te voeren in selectie, functionele- en verzuimbegeleiding, ontwikkeling en uitstroom.

 • (Team)workshops in te zetten met focus op openheid, bewustwording van elkaars talenten, valkuilen en conflicthantering door de We.meting [widotmeting].


  We.meting
  Meerdere me.metingen bij elkaar brengt weer nieuw inzicht, we noemen dit de We.meting. Deze geeft inzicht in de aan- of afwezigheid van talenten binnen een team en is in te zetten voor de vorming van teams of teamverbetering. Teams samenstellen is gemakkelijker als er een concreet inzicht bestaat van de aanwezige en potentiële talenten van teamleden in relatie tot de doelstelling van het team. Ten behoeve van teamverbetering geeft de We.meting een duidelijke verklaring voor teamstrubbelingen die er mogelijk bestaan. Kunstmatige harmonie wordt omgebogen naar constructieve conflicten en onderlinge verbinding, wat resulteert in een betere samenwerking.

  Verdere informatie over de metingen is ook te vinden op de website van de ontwikkelaars van de We.meting Peter van Nieuwburg en Heleen Eliëns www.thetruetalentteam.nl.

 • Managementtrainingen op basis van bewustwording van groepsdynamiek en communicatievaardigheden aan te bieden, met focus op de aanpak van bijvoorbeeld samenwerking, ontwikkelingsmanagement, verzuimbegeleiding of leiderschap.

 • Voor de lefhebbers het intensief -en juist daardoor effectief- blokkades wegwerken met trainingen op basis van de Heart IQ™ methodiek.


  Heart IQ™ methodiek
  De Heart IQ™ methode is een intensieve en vooral effectieve methode om blokkades weg te halen op een dieper niveau. Waar de meeste methodieken gericht zijn op anders denken, gaan we het met de Heart IQ™ methode ook daadwerkelijk anders doen en ervaren. De trainingsdagen worden gekenmerkt door verbinding met jezelf en anderen, kracht door kwetsbaarheid, gepassioneerde actie en vooral ook plezier.

  De ervaringen van deelnemers zijn dat het een intensieve training betreft, maar wel een training die echte veranderingen in je (werk)leven oplevert. Het vraagt dus wel wat lef om daadwerkelijk te veranderen, om het daarna samen te vieren!


  Verdere informatie over de methodiek is ook te vinden op de website van de oprichter van Heart IQ™ Christian Pankhurst www.heartiq.com. Let wel dat deze methodiek door hem met een focus op het individu in privé sfeer wordt neergezet. In mijn trainingen zal de focus met name liggen op de werksfeer.


Bixxs

traint medewerkers naar professionals en afdelingen tot teams!

Bixxs

traint medewerkers naar professionals en afdelingen tot teams!