Ik + Jij = Wij?

wieteke_corstiaans-bixxs
wieteke_corstiaans-bixxs
“Mijn missie is de natuurlijke kracht van medewerkers en teams naar boven halen, zodat mensen -intrinsiek gemotiveerd- telkens kiezen het beste uit zichzelf, hun functie en team te halen!”

Jij levert toch ook een beter resultaat als je blij wordt van wat je doet…

…en dit is waar ík blij van word! Mijn missie bereik ik met Bixxs door met compacte dienstverlening een grote meerwaarde te leveren op het gebied van sociale veiligheid en vertrouwen binnen organisaties om vanuit intrinsieke motivatie (passie) een beter bedrijfsresultaat (focus) te realiseren, bij bedrijven die het lef hebben om innovatief HR management te voeren.Compacte dienstverlening en grote meerwaarde
Bixxs is een samenvoeging van BIG en xxs = GROOT en klein. Een grote meerwaarde creëren met compacte dienstverlening. Ik geloof in eigen verantwoordelijkheid van managers en medewerkers. Als mensen resultaat willen behalen dan zal een ‘kick start’ voldoende zijn om resultaat te behalen. Daarna kan ik begeleiden in het omzetten van dat resultaat in continuïteit door integratie in het HR management.

Sociale veiligheid en vertrouwen binnen organisaties
De xx in het logo van Bixxs staat voor ieders eigen kijk op de waarheid en de verbinding die we daarin kunnen vinden. Verbinding is de basis van sociale veiligheid en vertrouwen binnen organisaties. Vind je die samen niet of met onvoldoende resultaat? Dan kijk ik graag even met jullie mee.

Bixxs vergroot het onderlinge vertrouwen en de ervaren sociale veiligheid binnen organisaties, zodat teams vanuit die verbinding prettiger samenwerken en daardoor betere resultaten neerzetten.


Vanuit intrinsieke motivatie (passie) een beter bedrijfsresultaat (focus) te realiseren
Het doel is uiteraard een beter of gemakkelijker resultaat behalen dan veel bedrijven nu realiseren. Vaak gaat veel energie zitten in gedoe (zoals conflicten, onuitgesproken meningen en kunstmatige harmonie), wat altijd ten koste gaat van de productiviteit en dus het eindresultaat. Door een nieuwe kijk op de werkelijkheid, verbinding met de eigen passie en communicatie- en HRM handvatten om hierin te navigeren, blijft energie behouden wat de productiviteit verhoogt en dus ten gunste is van het eindresultaat.

Innovatief HR management
Waar ik mijn bedrijfsfocus in lijn leg met mijn passie, daar creëer ik resultaat. Vandaar mijn basisovertuiging in de werkmethodieken die ik toepas “Passie + Focus = Resultaat!”

Door passie als middel toe te voegen aan de bestaande focus om bedrijfsresultaat te behalen, wordt het anders dan voorheen. Bang voor het gevoel van een ‘sociale werkplaats’? Heb vertrouwen… resultaat is het doel! Ik zie om me heen dat je er met focus alleen niet komt. Het put medewerkers uit, het blijft continue trekken en duwen voor een beter resultaat en er is vaak gedoe. Jij levert toch ook meer resultaat als je doet waar je blij van wordt? Het zit hem -anders dan je misschien verwacht- in nuances. Nuance van aansturing, nuance van communicatie, nuance van doelstelling… wil jij ook zicht op de knoppen die je medewerkers “AAN” zetten en hoe je die bewust kan bedienen?