Crimineel gedrag en cowboys bij verzuimbegeleiding…oorzaak of gevolg?!

In de uitzending van Radar over begeleiding van verzuim in organisaties (de uitzending) werd er gewezen op crimineel gedrag bij werkgevers en cowboys als casemanagers rondom ziekteverzuimbegeleiding. En ja ik herken het en het raakt me enorm… tegelijkertijd stel ik me de vraag: “Is het niet logisch dat werkgevers oplossingen gaan zoeken voor dit ‘financiële probleem’? Is het niet heel menselijk dat daarbij voor de weg van de minste weerstand gekozen wordt?”

In feite vind ik onze maatschappij debet aan dit gedrag. Wij willen de goedkoopste diensten en de beste kwaliteit, zolang wij niet willen betalen voor kwaliteit gaat dat ten koste van anderen. In dit geval, de financiën van werkgevers, de targets van casemanagers, de gezondheid van werknemers en uiteindelijk van de continuiteit en kwaliteit van diensten aan ons als klant.

Maar even terug naar wat we NU kunnen doen om de situatie te keren. Een belangrijke kernoorzaak zit volgens mij in het financiële knelpunt van de huidige wetgeving. Daar zit dus een belangrijkste oplossing!

Loondoorbetalingsverplichting versus de pechfactor 
Ik ben voorstander om de financiële verantwoordelijkheid inclusief de regie van ziekteverzuim bij de werkgever te houden. Met name door mijn rotsvaste vertrouwen dat elke werkgever een hechte relatie met zijn medewerkers kan creëren, wat leidt tot laag verzuim en evenredig lage kosten. Echter is er ook een ‘pechfactor’ en die is in het bijzonder bij MKB pijnlijk.

Mijns inziens is deze pechfactor een oorzaak die landelijk gedragen mag worden en niet ten koste van het getroffen bedrijf mag komen. Mijn geprefereerde oplossing zou een versoepeling van de huidige vervroegde IVA wetgeving zijn. De strikte voorwaarden van een vervroegde IVA uitkering zijn vaak niet of pas later in het verzuim feitelijk te bewijzen. Door medewerkers landelijk op te vangen door het UWV, die naar verwachting van bedrijfsartsen de tijd tot aan de WIA aanvraag fysiek niet in staat zijn te werken.

Waar kies jij voor?
Op dit moment wil Dhr. Gijs van Dijk, tweede kamerlid PvdA de bedrijfsartsen onafhankelijker maken door deze vanuit de zorgverzekeringswet te laten betalen. Daarnaast wordt er geopperd dat er enkel nog (vaak duurdere) bedrijfsartsen ingezet mogen worden. Nog meer regels én beide oplossingen gaan geld kosten voor het gehele bedrijfsleven, niet alleen voor de veroorzakers.  In mijn beleving worden er nu manieren gezocht om ongewenst gedrag rondom de begeleiding van verzuim tegen te gaan, terwijl de oorzaak van het ongewenste gedrag blijft bestaan. Wat draagt dat bij aan bedrijven die nu door pech tegen de muur staan?

Er zijn ook werkgevers (en gelukkig steeds meer) die investeren in de relatie met hun medewerkers met als resultaat dat hun verzuim geminimaliseerd is. Desondanks kunnen zij ook gewoon pech hebben. Laten we ons hard maken voor gerechtigheid voor werkgevers en werknemers door de wetgeving eerlijk en behapbaar voor iedereen te maken. Voorkomen dat bedrijven zich genoodzaakt voelen zieke medewerkers onder druk te zetten. En tegelijkertijd pleiten voor en ondersteunen in écht leiderschap. Resulterend in loyaliteit en eigenaarschap, door een gebalanceerde combinatie van zorgzaamheid en uitdaging van medewerkers.

Laten we ieder onze eigen verantwoordelijkheid hierin nemen!

Labels:, , , , ,